Isoleret bevisoptagelse og syn og skøn

juni 21, 2023

Hvad er syn og skøn?

Ofte har man ifm. retssager behov for at gennemføre syn og skøn, hvor retten udpeger en sagkyndig, der skal tage stilling til, om der f.eks. er mangler ved nogle byggearbejder. Det har man, fordi parterne sjældent – når det er kommet dertil – er enige om, hvorvidt der i det hele taget er mangler, og/eller hvad det koster at udbedre dem.

I det tilfælde har man mulighed for at få udpeget en uvildig sagkyndig, som kan tage stilling til parternes spørgsmål, og på den måde opnår man et meget stærkt bevis, som retten næsten altid vil lytte til.

Isoleret Bevisoptagelse

Det kan imidlertid også være, at man har behov for at få optaget beviset meget hurtigt, eller at man gerne vil sikre sig, at der er noget om det, inden man anlægger en egentlig retssag, og til dét formål findes der i Retsplejeloven mulighed for at begære såkaldt isoleret bevisoptagelse.

Isoleret bevisoptagelse er en procedure, hvor man sikrer bevis, selv før en sag er anlagt. Denne form for bevisoptagelse er isoleret fra den egentlige sag, deraf navnet. Hensigten med den isolerede bevisoptagelse er at sikre beviser, som kan risikere at gå tabt, men det tjener også til løsning af mange konflikter udenretligt, idet mange sager forliges på baggrund af bevisoptagelsen.

Syn og skøn

Syn og skøn er en proces, hvor en sagkyndig udpeget af retten, kaldet en skønsmand, vurderer og rapporterer om tekniske eller faktuelle forhold, der er relevante for en retssag.

Dette kan omfatte alt fra at vurdere en skades omfang i en forsikringssag, til at afgøre, om en bestemt arbejdsprocedure er korrekt anvendt i en arbejdsretssag. Skønsmandens rolle er at oplyse retten om forhold, der ligger uden for en almindelig persons eller dommers viden.

Skønsmanden laver typisk en skønserklæring, der beskriver hans eller hendes observationer, analyser og konklusioner. Denne erklæring kan blive et vigtigt bevis i sagen.

Det er vigtigt at bemærke, at skønsmandens rolle er uafhængig, og han eller hun skal handle upartisk. Selvom parterne har ret til at komme med bemærkninger og stille spørgsmål til skønserklæringen, er det den sagkyndiges opgave at afgøre, hvilke oplysninger der er relevante for sagen.

Hos Advokat Suhr har vi stor erfaring med bevisoptagelse og teknisk komplicerede syn og skøn. Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak. Læs i øvrigt vores artikel om skjulte fejl og mangler her.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, du vil vende med os, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.