Ansættelsesret

Få hjælp af en advokat med speciale i ansættelsesret

Er du blevet fyret? Har du fået en advarsel? Er du blevet indkaldt til tjenstlig samtale? Eller er du bare i tvivl om dine rettigheder? I så fald bør du alliere dig med en advokat med speciale i ansættelsesret. 

Advokat Niklas Suhr Lillebæk har undervist i ansættelsesret på diverse kurser, og han kender derfor faldgruberne

Hvis man som funktionær bliver opsagt uden en saglig begrundelse, er der tale om en usaglig opsigelse, og det er arbejdsgiverens ansvar at dokumentere, at opsigelsen er saglig. Er opsigelsen ikke det, har medarbejderen krav på en godtgørelse svarende til mellem 1-3 måneders løn. Der er ikke nogen entydig definition på, hvornår en opsigelse er usaglig – det beror altid på en konkret vurdering, men vi har stor erfaring hermed, og kan derfor ofte hurtigt vurdere, om det kan svare sig at køre en sag.

Advokat Niklas Suhr Lillebæk har bistået mange, som er blevet afskediget på et usagligt grundlag, og hjulpet dem med at få kompensation.

testamente

Få en helt uforpligtende samtale

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du er altid velkommen til at ringe til os eller skrive en e-mail, og det koster ikke noget at spørge.