Testamente og arv, bodeling og formuefællesskab

Få hjælp af en advokat med speciale i familie- og arveret

Uanset om I lever sammen som ugifte samlevende, har købt hus, fået børn, er gift og har sammenbragte børn, eller du er ved at blive skilt, bør du alliere dig med en advokat. Familie- og arveret berører os alle, og du kan ikke være sikker på, at loven tilgodeser dine behov og ønsker. 

L

Testamente

Vi har hos Advokat Suhr stor erfaring med at udarbejde testamenter, og kan hjælpe dig med at sikre, at arven bliver fordelt, som du/I ønsker. 

Mange tænker ikke over, at arvereglerne for dine, mine og vores børn er forskellige, at længstlevende ikke kan sidde i uskiftet bo med førsafdødes “særbørn” uden samtykke, og at ugifte samlevende ingen legal arveret har efter hinanden – uanset hvor længe de har boet sammen. 

Hos Advokat Suhr tilbyder vi helt uforpligtende at gennemgå din situation med dig, så vi kan få afstemt behov og ønsker. 

L

Samejeoverenskomst

Når man køber bolig sammen med sin partner, er det en rigtig god idé at få lavet en samejeoverenskomst. Det gælder uanset om man er gift eller ej, og især hvis der er forskel på, hvad I bidrager med økonomisk. 

En samejeoverenskomst regulerer blandt andet, hvad der skal ske med ejendommen, hvis I mod forventning skulle gå fra hinanden. Hvem skal overtage? Hvad gør man, hvis begge gerne vil overtage? Eller hvis ingen af jer vil overtage? Hvad gør man, hvis ikke I kan blive enige om betingelserne for salget, eller hvilken mægler der skal sælge ejendommen?

Det kan man alt sammen regulere i en samejeoverenskomst. 

 

L

Bodeling

Når man bliver skilt, ophører det såkaldte formuefællesskab. I den forbindelse skal der laves en bodeling, hvorved parternes respektive værdier opgøres, og differencen bliver delt. 

Det er, uanset omstændighederne i øvrigt, sjældent en fed situation at stå i, og hvordan gør man rent praktisk?

Du bør i den sammenhæng alliere dig med en advokat, der kan rådgive dig om dine rettigheder og evt. bistå dig i forhandlingen. 

Vi har stor erfaring med bodelinger, og kan tillige hjælpe med det formelle papirarbejde. 

 

Testamente

Ifølge eksperter går op imod 30% af danskernes arv til andre end de tiltænkte, og det skyldes blandt andet, at mange ikke forstår retsvirkningerne af at leve sammen uden at være gift, eller med dine, mine og vores børn.

De fleste kan nok se det ubehagelige i, at deres formue ikke bliver fordelt som ønsket, men de efterladte står også tilbage i en endnu sværere situation. Populært siger man, at man ikke kender sin familie, før man har arvet, og selvom det er en sandhed med modifikationer, må vi erkende, at rigtig mange konflikter udspringer af netop skiftesager – navnlig dem, hvor der iblandt arvingerne er uenighed om fordelingen af afdødes formue, eller hvor afdøde har sagt ét til en eller flere af arvingerne, og testamentet siger noget andet. Man skylder både sig selv og sine efterladte at have orden i papirerne.

Rådgivning af specialister

 • ZIndledende samtale
 • ZUdarbejdelse af udkast
 • ZGennemgang af testamentet
 • ZRåd og vejledning
Lever I sammen som ugifte samlevende, har I f.eks. ingen, det man kalder; legal arveret efter hinanden. Det betyder, at I ingenting arver fra hinanden, medmindre I har oprettet et testamente. Forestiller man sig, at I har købt hus eller lejlighed sammen, vil det betyde, at længstlevende pludselig står og skal købe halvdelen af ejendommen fra førstafdødes forældre eller børn for at blive boende.

Har I sammenbragte børn, eller det vi kalder ”særbørn”, er det også vigtigt at få oprettet et testamente. Det skyldes, at arvereglerne for dine, mine og vores børn er vidt forskellige, hvilket kan føre til en uønsket skævdeling. Særbørn arver nemlig i udgangspunktet kun deres biologiske forældre. Forestiller man sig, at et særbarn mister sin biologiske far eller mor, og at arven enten helt eller delvist går til vedkommendes kæreste eller hustru, vil arven i sidste ende gå til særbarnets stedsøskende. Situationen kompliceres yderligere, hvis man har både fælles- og særbørn.

Testamente

 • NIndledende telefonsamtale
 • NUdarbejdelse af udkast
 • NGennemgang af testamentet
 • NRåd og vejledning

Kr. 3.995 inkl. moms

Testamente+

 • NIndledende møde (fysisk)
 • NUdarbejdelse af udkast
 • NGennemgang af testamentet
 • NRåd og vejledning

Kr. 4.995 inkl. moms

I tillæg til ovenstående skal I påregne et gebyr til notaren på kr. 300,00.
Det fysiske møde afholdes enten på vores kontor eller hos dig – i så fald må kørsel påregnes.
testamente

Få en helt uforpligtende samtale

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du er altid velkommen til at ringe til os eller skrive en e-mail, og det koster ikke noget at spørge.