Ejeraftale

Hvad er en ejeraftale?

En ejeraftale, er en kontrakt imellem ejerne af et selskab, som regulerer ejernes indbyrdes rettigheder og forpligtelser.

L

Hvad er formålet med en ejeraftale?

Formålet med en ejeraftale er helt overordnet at skabe tryghed, i situationer hvor flere personer ejer et selskab sammen.

Ved at få lavet en ejeraftale mindskes risikoen for konflikter, ligesom ejeraftalen kan bidrage til at løse konflikter mere effektivt, hvis de opstår. 

En ejeraftale regulerer derudover f.eks., hvad man gør, hvis én af ejerne ønsker at afhænde sine anparter i selskabet, går konkurs eller dør. 

 

L

Hvem tager sig af hvad?

En ejeraftale kan også være et godt værktøj til at forventningsafstemme og få skrevet ned, hvem der står for hvad. 

Det er under alle omstændigheder en god idé, at få defineret parternes roller og ansvarsområder, men også parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser. 

 

 

L

Kundeklausul og konkurrenceklausul

Det er også i en ejeraftale, man kan vedtage, at der skal gælde en kundeklausul og/eller en konkurrenceklausul. 

Mange finder tryghed og mening i, at parterne ikke uden videre kan starte konkurrerende virksomhed eller stjæle virksomhedens kunder. 

Man kan derudover i ejeraftalen vedtage en passende sanktion, hvis en af parterne skulle overtræde en kundeklausul eller konkurrenceklausul. 

 

Hvorfor enhver virksomhed bør have en ejeraftale

En ejeraftale er et juridisk dokument, der beskriver de rettigheder, ansvarsområder og forpligtelser, som anpartshaverne i et selskab har. Det er en kontrakt mellem ejerne af selskabet, der fastsætter de vilkår og betingelser, under hvilke de vil drive forretning sammen og styre selskabet.

Det er vigtigt at have en ejeraftale på plads af flere grunde. For det første kan den være med til at forebygge tvister mellem ejerne ved klart at skitsere de enkelte ejeres roller og ansvarsområder. Dette kan være med til at sikre, at alle er på samme side, og arbejder hen imod de samme mål.

For det andet kan en ejeraftale give ejerne beskyttelse i tilfælde af en tvist. Den kan fastlægge procedurer til løsning af tvister, f.eks. mægling eller voldgift, hvilket kan bidrage til at undgå dyre og tidskrævende retssager.

For det tredje kan en ejeraftale også beskytte selskabet og driften heraf. Den kan fastsætte procedurer for overdragelse af ejerskabet af selskabet og for håndtering af en anpartshavers død eller uarbejdsdygtighed. Dette kan være med til at sikre, at virksomheden fortsætter med at fungere gnidningsløst i tilfælde af en ændring i ejerskabet.

Endelig kan en ejeraftale også bruges til at fastlægge ejernes rettigheder i forbindelse med vigtige forretningsmæssige beslutninger, f.eks. udstedelse af nye aktier/anparter eller salg af selskabet. Dette kan være med til at sikre, at alle anpartshavere har indflydelse på disse vigtige beslutninger, og at deres rettigheder er beskyttet.

Kort sagt er en ejeraftale et vigtigt juridisk dokument, der kan bidrage til at forebygge tvister mellem ejerne, beskytte ejerne og selskabet og sikre, at alle anpartshavere har indflydelse på vigtige forretningsmæssige beslutninger. Det er vigtigt at rådføre sig med en advokat for at sikre, at ejeraftalen opfylder din virksomheds specifikke behov.

En ejeraftale giver derudover mulighed for at få afstemt ejernes indbyrdes forventninger til hinanden.

 

Hvad er en tag-along klausul? 

En “tag-along”-klausul, også kendt som en “medsalgsret”, er en bestemmelse i en ejeraftale, der giver anpartshaverne ret til at sælge deres anparter sammen med den/de øvrige anpartshaver(e), når majoriteten beslutter at sælge deres anparter. Formålet med en sådan klausul er at beskytte minoritetsejerne mod at blive efterladt i tilfælde af et salg af selskabet.

Den grundlæggende idé bag en tag-along-klausul er, at hvis en majoritetsejer beslutter at sælge sine anparter, har minoritetsejeren ret til at deltage i salget og sælge deres aktier til samme pris og på samme vilkår som majoritetsejeren. Dette kan være med til at sikre, at minoritetsejeren får en rimelig værdi for deres anparter, og ikke bliver efterladt i tilfælde af et salg.

Der er et par vigtige ting at overveje, når det drejer sig om “tag-along”-klausuler:

1. Beskyttelse af minoritetsejere. En tag-along-klausul kan bidrage til at beskytte minoritetsejere ved at give dem ret til at deltage i salget af virksomheden og modtage en rimelig værdi for deres anparter. Uden en “tag-along”-klausul kan minoritetsejere blive efterladt i tilfælde af et salg og ikke få en rimelig værdi for deres anparter.

2. Fleksibilitet for majoritetsejere. En “tag-along”-klausul kan også give fleksibilitet for majoritetsejere ved at give dem mulighed for at sælge deres aktier uden at skulle bekymre sig om, at minoritetsejere bliver efterladt. Dette kan bidrage til at gøre salgsprocessen mere smidig og effektiv.

3. Værdiansættelse af anparter. Det er vigtigt at bemærke, at tag-along-klausuler typisk angiver metoden til værdiansættelse af de anparter, der skal sælges, som kan være baseret på virksomhedens regnskaber eller en værdiansættelsesmetode, der er aftalt i fællesskab.

Det er vigtigt at bemærke, at tag-along-klausuler skal overholde lovgivningen, idet er gælder visse regler om beskyttelse af minoritetsejere, som ikke kan fraviges ved aftale.

Sammenfattende er en tag-along-klausul en bestemmelse i en ejeraftale, der giver minoritetsejere ret til at sælge deres aktier sammen med majoritetsejerne, når majoriteten beslutter at sælge deres anparter. Formålet med denne klausul er at beskytte minoritetsejerne mod at blive efterladt i tilfælde af et salg af selskabet. Det er vigtigt at rådføre sig med en advokat for at udarbejde en tag-along-klausul, der er specifik for din virksomheds behov, og som er i overensstemmelse med loven.

Hvad er en konkurrenceklausul, og hvorfor kan det være en god idé?

En konkurrenceklausul er en bestemmelse, der forbyder en anparterhaver eller medarbejder i selskabet at arbejde for en konkurrerende virksomhed – typisk i en bestemt periode, efter at han/hun har forladt virksomheden. Disse klausuler har til formål at beskytte en virksomheds fortrolige oplysninger, forretningshemmeligheder og kundeforhold ved at forhindre tidligere ejere og medarbejdere i at bruge disse oplysninger til fordel for en konkurrent.

Selv om konkurrenceklausuler har været genstand for megen debat, kan de være et nyttigt redskab for virksomheder, der ønsker at beskytte deres interesser. Her er et par grunde til, at det kan være en god idé at have en konkurrenceklausul i dine ansættelseskontrakter:

1. Beskyttelse af fortrolige oplysninger: Fortrolige oplysninger, såsom forretningshemmeligheder, kundelister og beskyttet teknologi, er afgørende for enhver virksomheds succes. En konkurrenceklausul kan være med til at beskytte disse oplysninger ved at forbyde tidligere anpartshavere og ansatte at bruge dem til fordel for en konkurrent.

2. Beskyttelse af kunderelationer. Kundeforhold er også et vigtigt aktiv for enhver virksomhed. En konkurrenceklausul kan bidrage til at beskytte disse relationer ved at forhindre tidligere ejere og ansatte i at tage kunder med sig til en konkurrent.

3. Beskyttelse af virksomhedens omdømme. En tidligere ejer eller ansat, der forlader virksomheden for at arbejde for en konkurrent, kan skade virksomhedens omdømme ved at videregive fortrolige oplysninger eller ved at tale dårligt om virksomheden. En konkurrenceklausul kan være med til at forhindre dette ved at forbyde tidligere medarbejdere at fremsætte negative udtalelser om virksomheden.

4. Fastholdelse af nøglemedarbejdere. En konkurrenceklausul kan også være et nyttigt redskab til at fastholde nøglemedarbejdere. Medarbejdere kan være mere tilbøjelige til at blive i en virksomhed, hvis de ved, at de ikke må arbejde for en konkurrent i en vis periode, efter at de har forladt virksomheden.

Det er dog vigtigt at bemærke, at konkurrenceklausuler ikke altid kan håndhæves, da der er visse begrænsninger for, hvad man kan aftale. Derfor er det vigtigt at rådføre sig med en advokat, når man skal udarbejde en konkurrenceklausul, der er specifik for din virksomheds behov, og som er i overensstemmelse med loven.

Ejeraftale

  • NIndledende telefonsamtale
  • NUdarbejdelse af udkast
  • NGennemgang af ejeraftalen
  • NRåd og vejledning
Kr. 6.995 ekskl. moms
testamente

Få en helt uforpligtende samtale

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du er altid velkommen til at ringe til os eller skrive en e-mail, og det koster ikke noget at spørge.