Skjulte fejl og mangler – hvad gør jeg?

juni 21, 2023

Det sker ikke sjældent, at der viser sig at være skjulte fejl og mangler, når man handler fast ejendom. Det er umuligt at sikre sig 100 %, og det er ikke alt, en byggesagkyndig kan se uden at foretage destruktive indgreb, men hvad gør man, hvis uheldet er ude? Vi vil i denne artikel klæde dig på, så du ved, hvad du skal gøre, hvis der viser sig at være fejl og mangler, ved den ejendom du har købt.

Hvad er en skjult mangel?

Det kan være mange ting, men kort fortalt er det en fejl eller mangel, som ingen af parterne – hverken sælger eller køber – havde kendskab til, da de indgik handlen. Selve manglen kan f.eks. være et badeværelse, der ikke er bygget efter forskrifterne omkring vådrumssikring, ulovlige elinstallationer eller lignende.

Hvis der er tale om en ejendom, der er solgt under det man kalder Huseftersynsordningen, hvor der er udarbejdet tilstandsrapport og elinstallationsrapport, og hvor sælger har tilbudt at betale halvdelen af præmien til en ejerskifteforsikring, er det i udgangspunktet ejerskifteforsikringen, man skal gå efter. Men er der f.eks. tale om en lejlighed, sælges de normalt uden brug af Huseftersynsordningen, og så hæfter sælger for skjulte fejl og mangler i 10 år fra overtagelsesdagen. I så fald, kan du rette et krav mod sælger.

Hvad kan du gøre?

Der er forskellige ting, du kan gøre:

  1. Prisafslag: Hvis manglen er væsentlig, har du formentlig krav på et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Det forholdsmæssige afslag svarer normalt til udbedringsomkostningerne fratrukket forbedringer og evt. levetidsforlængelse.
  2. Ophævelse: I sjældne tilfælde kan du ophæve købet, men det kræver, at der er tale om endog meget væsentlige mangler – der gør det magtpåliggende for køber at blive frigjort fra handlen.
  3. Erstatning: Hvis du kan dokumentere, at sælger var bekendt med den pågældende mangel, kan du kræve erstatning. I så fald har sælger nemlig tilsidesat sin loyale oplysningspligt, hvilket er ansvarspådragende.

Fælles for dem er, at der skal indhentes bevis for, at der er mangler ved ejendommen, og hvad udbedringsomkostningerne beløber sig til. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til en håndværker/sagkyndig, der kan hjælpe med at beskrive, hvad der er galt, hvad der skal til for at fikse det, og hvad det koster at lave. Dét er ikke bevis nok i sig selv, men det er et godt udgangspunkt. Læs i øvrigt vores artikel om retshjælpsforsikring her.

Herefter skal der formentlig gennemføres syn og skøn. Læs vores artikel om syn og skøn her.

Kontakt en advokat

Mangler ved fast ejendom kan være komplekse at håndtere, og det er vigtigt, at du allierer dig med en advokat, der beskæftiger sig med den slags. Hos Advokat Suhr har vi rigtig mange sager om mangler ved fast ejendom, og har stor erfaring med syn og skøn samt bevisoptagelse. Kontakt os for en uforpligtende snak.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, du vil vende med os, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.