Hvor lang tid tager det at føre en retssag?

august 25, 2023

Det er et spørgsmål, vi ofte bliver mødt med, og som kan være endog meget svært at svare på. Det korte svar er dog, at man skal væbne sig med tålmodighed, for ofte tager det op imod 1-1,5 år, førend sagen er afgjort ved byretten – og længere tid endnu, hvis sagen også skal for landsretten.

Hvorfor tager det så lang tid? Det er der flere årsager til. Dels, er der i Retsplejeloven en masse formelle krav til processen, som skal overholdes, og som er til for at sikre parterne en retfærdig rettergang, og det tager tid, og dels er domstolenes berammelsestider meget lange. Førstnævnte er nødvendigt, fordi det højner kvaliteten af afgørelserne, og sikrer borgernes tillid til retssystemet, men sidstnævnte udgør et retssikkerhedsmæssigt problem, og kan selvfølgelig være enormt frustrerende.

Hvor lang tid det tager at føre en retssag, afhænger i nogen grad også af, hvor man bor i landet – og derfor er det svært at svare entydigt på. Det skyldes, at berammelsestiderne i de forskellige retskredse varierer, men mellem 1-1,5 år er en god rettesnor.

Det sker gudskelov ofte, at sager bliver forligt undervejs i processen, også efter at der er udtaget stævning i sagen, og derfor er det ikke altid, at der går så lang tid.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, du vil vende med os, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.