Husk at få lavet en ejeraftale, hvis I er flere, der ejer et selskab sammen

juni 21, 2023

Hvad er en ejeraftale?

Hvad er en ejeraftale? En ejeraftale, også kaldet anpartshaver- eller aktionæroverenskomst, er en juridisk bindende aftale, der indgås mellem og forpligter ejerne af et kapitalselskab (f.eks. A/S eller ApS). Formålet med en ejeraftale er at etablere nogle fælles spilleregler, som skal forebygge og gøre det lettere at løse evt. konflikter ejerne imellem, og derved sikre selskabets drift.

Foruden at definere ejernes indbyrdes rettigheder og pligter har aftalen til formål at definere deres respektive ansvarsområder og råderum, så der ikke er nogen tvivl om, hvem der har det overordnede ansvar for hvad, og parternes individuelle beslutningskompetence. Ejeraftalen er i øvrigt et godt redskab til for ejerne at få afstemt deres forventninger til sig selv og hinanden og til at få taget nogle af de svære snakke.

Skal man have en ejeraftale?

Det er ikke lovpligtigt at have en ejeraftale, men det er en virkelig god idé! Ofte kan en velformuleret ejeraftale være med til at forebygge konflikter, og herudover løses evt. konflikter normalt meget hurtigere.

Hvorfor er det en god idé at have en ejeraftale?

Det sker oftere end man skulle tro, at en konflikt iblandt ejerne af et selskab koster en ellers sund forretning livet. Interne uoverensstemmelser og stridigheder kan være ødelæggende for driften i enhver virksomhed, og det kan vare ved længe, hvis ejerne f.eks. er enige om, at samarbejdet skal ophøre, men ikke enige om hvem der skal overtage eller til hvilken pris.

En velformuleret ejeraftale kan være med til at sikre, at man ikke ender i en “dead-lock”-situation, men hurtigt kan komme videre.

Hvad skriver man normalt i en ejeraftale?

Det er meget individuelt, men enhver ejeraftale bør indeholde bestemmelser om:

  1. Rettigheder og forpligtelser: Ejernes individuelle rettigheder og forpligtelser bør tydeligt defineres. Dette kan være alt fra konkrete arbejdsopgaver til mere overordnede ansvarsområder som f.eks. salg, økonomi eller lign. Generelt anbefaler vi dog, at man er så konkret som muligt.
  2. Beslutningsprocesser: Hvordan træffes beslutninger i virksomheden? Hvordan sammensættes og evt. ændres direktionen? Er der bestemte ting, ejerne skal være enige om?
  3. Håndtering af tvister: Hvis der opstår en uenighed eller konflikt mellem ejerne, hvordan skal dette så håndteres? Er der etableret en uafhængig mæglings- eller voldgiftsprocedure?
  4. Salg af aktier eller anparter: Hvis en ejer ønsker at sælge sine aktier eller anparter, hvordan skal dette så håndteres? Er der forkøbsret for de andre ejere, og hvordan fastsættes prisen?
  5. Exit-strategier og -procedurer: Hvis en ejer ønsker at forlade virksomheden, hvordan skal dette så håndteres? Hvad sker der med pågældendes aktier eller anparter?

Vi stifter mange selskaber, og laver rigtig mange ejeraftaler. Hiv endelig fat i os for en uforpligtende snak.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, du vil vende med os, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.